Łódzkie Dni Informatyki 2019

Łódzkie Dni Informatyki 2019

Nowe technologie są tematem przewodnim trzeciej edycji Łódzkich Dni Informatyki, które odbędą się w dniach 20-21 listopada w kampusach dwóch największych łódzkich uczelni – Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego.

Łódzkie Dni Informatyki, organizowane przez Politechnikę Łódzką, ICT Polska Centralna Klaster i Uniwersytet Łódzki, są kierowane do studentów, uczniów szkół średnich jak i specjalistów z branży ICT. ŁDI to niemal 100 różnego rodzaju wydarzeń: wykładów i warsztatów dla studentów i uczniów szkół średnich z Łodzi i regionu, prowadzonych przez praktyków z branży IT. Podczas zaplanowanych wydarzeń poruszone zostaną najszybciej rozwijające się obszary informatyki – takie jak rzeczywistość wirtualna, Internet rzeczy, aplikacje mobilne, gry komputerowe czy praca w chmurze.

Łódzkie Dni Informatyki to inicjatywa prof. Sławomira Wiaka – Rektora Politechniki Łódzkiej i zarazem Przewodniczącego Rady ICT Polska Centralna Klaster. To właśnie Politechnika Łódzka – największa uczelnia techniczna w regionie – jest założycielem i koordynatorem klastra ICT, który obecnie skupia 34 podmioty (w tym przedsiębiorstwa branży IT, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz Fundację Politechniki Łódzkiej – będącą zarazem administratorem klastra).

20 listopada (środa) to dzień Politechniki Łódzkiej – w dwóch lokalizacjach: na Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w Centrum Technologii Informatycznych.

21 listopada (czwartek) ŁDI przeniesie się na Uniwersytet Łódzki – na dwa wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki.

Łódzkie Dni Informatyki to nie tylko inspirujące wykłady i ciekawe warsztaty prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach – to także możliwość spotkania z przedstawicielami największych pracodawców branży IT z Klastra i poznania ich oferty staży i pracy.

Integralną częścią ŁDI jest ścieżka junior – w ramach której młodzi adepci informatyki ze szkół średnich z Łodzi i regionu wezmą udział w warsztatach ucząc się m.in. programowania, animacji i tworzenia gier komputerowych. Będą mogli również odwiedzić nowoczesne laboratoria w Centrum Technologii Informatycznych PŁ.

Zapraszamy wszystkich już 20 listopada od godziny 8:30 na Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (potocznie zwany „Wydziałem Elektrycznym”) PŁ.

Łódzkie Dni Informatyki 2019 zostały objęte patronatem honorowym przez: Ministra Cyfryzacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wojewodę Łódzkiego.Czytany 550 razy Ostatnio zmieniany piątek, 28 luty 2020 10:30