Fujitsu Partnerem nowo utworzonego kierunku studiów Automatyzacja procesów biznesowych

Fujitsu Partnerem nowo utworzonego kierunku studiów Automatyzacja procesów biznesowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Mamy przyjemność ogłosić, że jako Fujitsu zostaliśmy Partnerem nowo utworzonego kierunku studiów Automatyzacja procesów biznesowych (BPA – Business Process Automation) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

BPA to studia stacjonarne I stopnia, a pierwsi studenci zaczną uczyć się na tym kierunku z rokiem akademickim 2020/2021.

Przedmioty jakie będzie prowadziło Fujitsu:

•            Zarządzanie zespołem stechnologizowanym

•            Kontrola i interwencja procesowa

Kierunek pozwala na połączenie umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii, przygotowując studenta do pracy w różnych obszarach związanych z zarządzaniem automatyzacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy.

Kierunek powstał w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii.

 

Filmik na YT o kierunku:

Stona internetowa BPA: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/RekrutacjaWZ/Istopień/Automatyzacjaprocesówbiznesowych/tabid/2955/language/pl-PL/Default.aspx

 

 

 
#

Administrator Klastra

 +48 42 631 29 20

adres email

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź