Łódzkie Dni Informatyki 2021

Jubileusz Łódzkich Dni Informatyki!

Tegoroczna, piąta edycja, jest jak zawsze przygotowana we współpracy łódzkich szkół wyższych i największych firm IT w Łodzi. Łódzkie Dni Informatyki to pięć dni wydarzeń – zarówno dla studentów (moduł studencki odbędzie się w dniach 19-21 października 2021), profesjonalistów (ŁDI x biznes odbędzie się w piątek,  22 października) oraz Junior – dla uczniów szkół  średnich w dniu 23 października 2021.

Łódzkie Dni Informatyki to  inspirujące wykłady, warsztaty i prezentacje na tematy szczególnie ważne z punktu widzenia branży IT. Wiedzę przekazują przedstawiciele firm działających na globalnym rynku, oraz pracodawcy z branży w Łodzi i w regionie łódzkim. Prelegentami oraz trenerami w czasie warsztatów są specjaliści realizujący w codziennej praktyce zawodowej zaawansowane projekty IT.

Rozpoczęcie ŁDI zaplanowano we wtorek, 19 października. Wykład inauguracyjny pt. „Horyzonty AI” wygłosi prof. Aleksandra Przegalińska, ekspertka i autorytet w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prof. A. Przegalińska doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW, a swoje naukowe pasje realizuje również w najbardziej zaawansowanych jednostkach badawczych na świecie, m.in. w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, The New School for Social Research w Nowym Jorku, czy w ramach  Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

Pozostałe wydarzenia „studenckie” obejmują szerokie spectrum kwestii technologicznych związanych z informatyką. Zagadnienia takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy cyberbezpieczeństwo to tylko niektóre kwestie, które zostaną omówione podczas wykładów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów  z firm IT.

Ze względu na sytuację epidemiczną, ŁDI 2021 odbywają się online. Wyjątkiem jest Dzień Biznesowy – odbędzie się on stacjonarnie w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gościnne wnętrza ŁARR staną się miejscem debat poświęconych rozwojowi firm i rynkowi pracy specjalistów wysokich technologii. Dzień Biznesowy to także okazja do bezpośredniego spotkania się przedstawicieli łódzkiej branży IT po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Współorganizatorami Łódzkich Dni Informatyki są Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz firmy zrzeszone w klastrze ICT Polska Centralna – 35 przedsiębiorców łódzkiego rynku IT.

Transmisja wykładu otwierającego oraz pozostałych wydarzeń będzie dostępna na stronie https://ictpolskacentralnaklaster.clickmeeting.com/.

Już po raz drugi moduł juniorski odbędzie się w formie konkursu, którego tematykę zaproponowali specjaliści z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Ścieżka Junior przewiduje konkurs dla uczniów szkół średnich,  polegające na przygotowaniu projektu, w formie krótkiego filmu, na jeden z tematów zadanych przez organizatorów. Tegoroczne tematy to: „Zdrowa (e)forma”, „Piękno twojego regionu, czyli co i jak warto zrobić i zwiedzić”, „Mobilny pomocnik osób starszych”, „Opiekun zwierząt domowych”. W konkursie przewidziano nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz wyróżnienia dla szkół.

Partnerami Łódzkich Dni Informatyki są: Urząd Miasta Łodzi oraz Województwo Łódzkie. Strona wydarzenia www.lodzkiedniinformatyki.pl.

 
#

Administrator Klastra

 +48 42 631 29 20

adres email

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź