Transition Technologies PSC zgodne ze standardem AICPA SOC 2 Type II

TT PSC świadczy usługi w oparciu o najbardziej restrykcyjne międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Teraz może się także pochwalić pozytywnym wynikiem audytu AICPA SOC 2 Type II.

 

Standaryzacja procesów, norm i praktyk, oraz transparentność działań jest fundamentalną wartością na rynku usług IT. TT PSC w swoich działaniach kieruje się najbardziej wymagającymi światowymi standardami, aby gwarantować swoim klientom nie tylko najwyższą jakość świadczonych usług, ale także pełne bezpieczeństwo powierzonych danych.

Podstawą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w TT PSC jest spełnienie wymogów stawianych przez normę ISO/IEC 27001, która obejmuje zakres tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, oraz potwierdza stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez podmiot certyfikowany. Spółka spełnia także standardy Stowarzyszenia VDA - TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), które gwarantują ujednolicony poziom bezpieczeństwa wymienianych informacji dla sektora automotive. Standardy te zostały zintegrowane w ramach istniejącego SZBI co zapewnia poufność, integralność i dostępność danych przetwarzanych w ramach realizowanych projektów niezależnie od regionu czy branży.

Ocena zgodności SOC2 Type II weryfikuje działanie firmy i jej procedury niefinansowe względem Trust Services Criteria. Potwierdza zgodność procesów i zabezpieczeń z normami z zakresu poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji.

Obecnie coraz więcej danych przekazywanych jest i przetwarzanych w formie elektronicznej, więc Cyberbezpieczeństwo staje się kwestią priorytetową. Transition Technologies PSC wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i stale dopracowuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji tak, aby spełniał nawet najbardziej rygorystyczne światowe standardy.

 

 

 
#

Administrator Klastra

 +48 42 631 29 20

adres email

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź