REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI RSI LORIS 2030

To w wyniku wielu skoordynowanych, wspólnych działań uczestników klastra branża informatyka i telekomunikacja została uznana za branżę o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu łódzkiego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji RSI LORIS 2030. Był to niewątpliwy sukces łódzkich firm informatycznych skupionych w klastrze i koordynatora klastra - Politechniki Łódzkiej, które dowiodły że zależy im na Łodzi innowacyjnej i przyjaznej nowym technologiom. RSI ukazuje stan innowacyjności gospodarki regionu oraz formułuje działania aktywizujące podmioty gospodarcze dla efektywnego wykorzystania potencjału innowacyjnego regionu. Dzięki zaliczeniu branży ICT do specjalizacji regionu, podmioty z tej branży mogą liczyć na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. To strategiczne dokumenty dotyczące regionu łódzkiego, w których przygotowanie zaangażowany był klaster. Klaster został wskazany jako koordynator działań w branży ICT w ramach realizacji polityk. Polityki Sektorowe, określają między innymi propozycje działań dla branży, harmonogram i budżety dla poszczególnych akcji. Klaster włączył się także aktywnie w proces określania zakresu tematycznego dla Regionalnych Agendy Naukowo-Badawczych. RANB to instrument wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które zostały utworzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie zagadnień badawczych wpisujących się w regionalne specjalizacje.
 
 
#

Administrator Klastra

 +48 792 309 727

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź