STYPENDIA KLASTRA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW, GRANTY DLA KÓŁ NAUKOWYCH

Klaster co roku funduje indywidualne stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów (w wysokości 5000 zł).
W pracach kapituły konkursu stypendialnego Fundacji Politechniki Łódzkiej udział biorą przedstawiciele klastra, oceniając zaangażowanie studentów, ich dorobek naukowy (referaty i publikacje) oraz dodatkowe aktywności takie jak zaangażowanie w projekty, udział w szkoleniach, praktykach czy stażach. Klaster wspiera także, w formie finansowych grantów, działalność kół naukowych dzięki którym mogą realizować swoje projekty. Wsparcie obejmuje także organizacje studenckie, których obszar działania koresponduje z celami klastra.
 
stypendia dla uzdolnionych studentów
 
#

Administrator Klastra

 +48 792 309 727

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź