5G dla Łodzi

Technologia 5G, stanowiąca standard sieci komórkowej nowej generacji, wyznacza nowe standardy w komunikacji. 5G ma na celu zapewnienie większej pojemności sieci bezprzewodowych, ich niezawodności i wydajności, a także wyjątkowo wysokich prędkości przesyłu danych, umożliwiających rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych. Klaster podejmuje szereg działań promujących Łódź jako miasto technologicznych rozwiązań przyszłości, również organizując i współorganizując spotkania, debaty i panele dotyczące technologii 5G. Udział ministra cyfryzacji i przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej w organizowanych przez klaster Łódzkich Dniach Informatyki i w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie w 2017 roku był kluczowy dla zaprezentowania możliwości i potencjału Łodzi, szczególnie w kontekście zaawansowania pracujących nad komercyjnymi zastosowaniami technologii 5G firm z klastra, a także prowadzonych w tym zakresie prac na Politechnice Łódzkiej. Rozpoczynając starania o zainteresowanie Ministerstwa Cyfryzacji i UKE łódzką lokalizacją dla pilotażu 5G dla Łodzi, mieliśmy pełną świadomość szeregu argumentów przemawiających za naszym miastem – mówi prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ i zarazem przewodniczący ICT Polska Centralna Klaster. Działania klastra i jego poszczególnych uczestników, w tym zaangażowanie w ramach „Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski” przyniosły finalnie sukces - w opublikowanej w 2018 roku „Strategii 5G dla Polski” Łódź została ujęta jako pierwsze miasto o pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce.
 
5G dla Łodzi
 
#

Administrator Klastra

 +48 792 309 727

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź